• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Μαχης Κρήτης 41α, Χανιόπορτα, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71303
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30.6940204963
  • Website:http://www.fnacompany.grOpens in a new tab