Γλυκαιμικό Φορτίο

Μετά από έρευνες που έγιναν, οι επιστήμονες υγείας κατέληξαν στο γεγονός ότι ο Γλυκαιμικός Δείκτης από μόνος του είναι αναξιόπιστος. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί έχει διαφορετικές επιδράσεις μεταξύ των ατόμων, αλλά και αποκλίσεις στο ίδιο άτομο. Έτσι επινοήθηκε ο όρος του Γλυκαιμικού Φορτίου (ΓΦ), ως μία συνοδευτική-διορθωτική φόρμουλα για να γίνει πιο αξιόπιστο το αποτέλεσμα του γλυκαιμικού δείκτη. 

Πιο συγκεκριμένα το γλυκαιμικό φορτίο αναλύει το κατά πόσο μία συγκεκριμένη ποσότητα από ένα τρόφιμο όταν καταναλωθεί μπορεί να αυξήσει τη γλυκόζη αίματος.

 

Πως υπολογίζεται;

Το γλυκαιμικό φορτίο ενός τροφίμου προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τον γλυκαιμικό δείκτη του τροφίμου επί τις περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και διαιρέσουμε με το 100.

Επομένως εάν ένα τρόφιμο που έχει χαμηλό ΓΔ καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να έχει υψηλό ΓΦ και αντίστροφα.
Είναι γνωστό, ότι όσο πιο χαμηλός είναι ο ΓΔ, ενός τροφίμου τόσο πιο αργά θα γίνει η αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι το πόσο υψηλή θα είναι, μετά την κατανάλωση της πραγματικής ποσότητας του τροφίμου. Εδώ έρχεται να απαντήσει ο υπολογισμός του ΓΦ.

Πως επηρεάζεται το Γλυκαιμικό Φορτίο;


Οι παράγοντες που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο το γλυκαιμικό φορτίο είναι ίδιοι με ίδιοι με αυτούς του γλυκαιμικού δείκτη. Οι παράγοντες έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο post

Πρακτική εφαρμογή του Γλυκαιμικού Φορτίου και αντίχτυπο στην υγεία του ανθρώπου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το γλυκαιμικό φορτίο από μόνο του δεν έχει κάποια ουσιαστική εφαρμογή. Ωστόσο συνδυαστικά με τη τιμή του γλυκαιμικού δείκτη αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο κυρίως για τα άτομα που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη. Υπολογίζοντας το γλυκαιμικό δείκτη και το γλυκαιμικό φορτίο ενός τροφίμου, ο διαβητικός είναι σε θέση να κατανοήσει τη συνολική επίδραση που θα έχει ένα γεύμα στα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος του. Έχοντας επίγνωση αυτό μπορεί να ρυθμίσει ανάλογα και τη δοσολογία της ινσουλινοθεραπείας του.
Επιπρόσθετα, σε διάφορες μελέτες που αφορούσαν την επίδραση της διατροφής στα άτομα με διαβήτη, έχει φανεί ότι δίαιτες με υψηλό γλυκαιμικό φορτίο έχουν συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, με αυξημένα επίπεδα LDL-χοληστερόλης και με διάφορες μορφές καρκίνου, ωστόσο το συγκεκριμένο χρήζει περαιτέρω έρευνα.
Αντιθέτως, δίαιτες χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου έχει θετική επίδραση στην απώλεια σωματικού βάρους, στη μειωμένη σύνθεση λιπώδους ιστού και αυξημένα επίπεδα HDL-χοληστερόλης σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα.
Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει τα επίπεδα τη CRP( c-αντιδρώσα πρωτεΐνη), ένα δείκτη κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

«Glycemic Load» in Diabetes.co.uk, 2019 https://www.diabetes.co.uk/diet/glycemic-load.html

«The lowdown on glycemic index and glycemic load» in Harvard Health Publishing Harvard Medical School https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/the-lowdown-on-glycemic-index-and-glycemic-load

American Dietetic Association. (2020) Glycemic Index and Diabetes. [online] Available at: http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/what-can-i-eat/understanding-carbohydrates/glycemic-index-and-diabetes.html

Glycemic Index, Glycemic Load, and Glycemic Response Are Not the Same Diabetes Care July 2005 vol. 28 no. 7 1839-1840

Kaviani M, Chilibeck PD, Gall S, Jochim J, Zello GA. The Effects of Low- and High-Glycemic Index Sport Nutrition Bars on Metabolism and Performance in Recreational Soccer Players. Nutrients. 2020 Apr 2;12(4):982. doi: 10.3390/nu12040982. PMID: 32252250; PMCID: PMC7231210.

Maria Elena Martinez, Elizabets T. Jacobs «Dietary Fiber and Carbohydrates» in Nutritional Oncology (Second Edition), 2006

Mayo Clinic (2017) Glycemic Index Diet: What’s behind the claims [online] Available at: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/glycemic-index-diet/art-20048478

Measuring the glycemic index of foods: interlaboratory study Am J Clin Nutr January 2008 vol. 87 no. 1 247S-257S

 

NHS (2018) What is the Glycemic Index? [online] Available at: https://www.nhs.uk/common-health-questions/food-and-diet/what-is-the-glycaemic-index-gi/

Parker A, Kim Y. The Effect of Low Glycemic Index and Glycemic Load Diets on Hepatic Fat Mass, Insulin Resistance, and Blood Lipid Panels in Individuals with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Metab Syndr Relat Disord. 2019 Oct;17(8):389-396. doi: 10.1089/met.2019.0038. Epub 2019 Jul 15. PMID: 31305201.

Sacks FM, Carey VJ, Anderson CA, Miller ER 3rd, Copeland T, Charleston J, Harshfield BJ, Laranjo N, McCarron P, Swain J, White K, Yee K, Appel LJ. Effects of high vs low glycemic index of dietary carbohydrate on cardiovascular disease risk factors and insulin sensitivity: the OmniCarb randomized clinical trial. JAMA. 2014 Dec 17;312(23):2531-41. doi: 10.1001/jama.2014.16658. PMID: 25514303; PMCID: PMC4370345.

WebMD. (2017) How to use the glycemic index. [online] Available at: https://www.webmd.com/diabetes/guide/glycemic-index-good-versus-bad-carbs

Yue Man Onna Lo MD, ABIHM , «Glycemic Index and Glycemic Load» in Integrative Medicine (Fourth Edition), 2018

Zafar MI, Mills KE, Zheng J, Regmi A, Hu SQ, Gou L, Chen LL. Low-glycemic index diets as an intervention for diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2019 Oct 1;110(4):891-902. doi: 10.1093/ajcn/nqz149. PMID: 31374573.

Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!